Ocelová vlákna – Baumix® nebo Baumbach

Účel a způsob použití:

      Ocelová vlákna do betonu Baumix® nebo Baumbach se používají jako rozptýlená výztuž do betonu na zlepšení reologických vlastností čerstvého betonu, snížení mikrotrhlin z plastického  smršťování ve stádiu tuhnutí betonu a na zlepšení mechanických vlastností zatvrdnutého betonu.

      Používají se  do betonu při výrobě monolitických  a prefabrikovaných  stavebních konstrukcí pozemního a inženýrského stavebnictví – podlahové desky,  základové desky, základové pásy, betonové stěny suterénu, potěry, prefabrikáty (fasády, šachty, trafostanice), stříkané betony. V potěrech navíc vlákna zvyšují tepelně technické vlastnosti při podlahovém vytápění (vyšší teplená vodivost a rovnoměrnější rozdělení tepla)

      Použití vláken má také vliv na snížení nákladů stavebních prací – zrychlení průběhu výstavby (odpadá pokládání svařovaných sítí), redukcí hmotnosti a rozměrů konstrukčních prvků.

Vlákna se nesmí používat jako náhrada za výztuž, která je nevyhnutelná za statického hlediska.   

Účel a použití v čerstvém betonu:

      Ocelová vlákna do betonu Baumix® nebo Baumbach se používají jako náhrada za ocelové svařované sítě, které plní funkci výztuže za účelem snížení mikrotrhlin z plastického smršťování ve stádiu tuhnutí betonu. Vlákna přebírají a rovnoměrně rozdělují napětí vyvolané smršťováním betonu a tím redukují počet a velikost trhlin v čerstvém betonu. Nedochází k rozšiřování trhlin – vlákna přebírají tahové napětí čerstvý beton dosahuje vyšší pevnosti. Smršťování probíhá pomaleji a rovnoměrněji jako při srovnatelném betonu, který není vytužen ocelovými vlákny.

Účel a použití v zatvrdnutém betonu:

      Ocelová vlákna do betonu Baumix® nebo Baumbach se používají za účelem dosažení vyšší houževnatosti betonu a dosažení vyšších mechanických vlastností zatvrdnutého betonu.

(zvýšení únosnosti stavebních prvků)
Homogenní rozdělení ocelových vláken v betonu zvyšuje jeho rázovou pevnost a odolnost hran a povrchu betonových konstrukcí proti nárazu a oděru.

Způsob a použití vláken:

      Doporučené dávkování vláken: od 20kg/m3 do 90kg/m3 betonu (navrhuje se podle zatížení konstrukce – na základě statického výpočtu, který na požádání vyhotovíme na základě Vámi poskytnutých údajů.


Stáhni formulář


 

Výrobek má ES – certifikát shody s EN 14889-1: 2006 prověřený a vystavený Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika. ES – certifikátu shody má číslo 1301 – CPD – 0487

 

 

 

Označení ocelových vláken do betonu Baumix®

Vysvětlivky k symbolům označení vláken W(F)(K)-(L)/(D)/(A)/(Z)


W (základní materiál)


Ocelový drát


F (pevnost)

L (nízká)

M (střední)

H (vysoká)

Min. pevnost v tahu
(N/mm2)

1000

1450

2000


K
(vlákna vyráběná jako)

S

G

Jednotlivá vlákna

Slepená vodou rozpustným
lepidlem


(L)/(D) = délka/průměr vlákna
Délka vlákna (L) je od 25 do 60mm, průměr vlákna (D) je od 0,4 do 1,2mm. Poměr L/D > 30.
(Ocelová vlákna s poměrem L/D vyšším jak 50 vyžadují pro dávkování do míchacích zařízení rozdružovač.)

A
(typ vlákna)

S

W

H

F

G

rovné

zvlněné

zahnuté konce

lisované

rýhované


Z
(pozinkované, resp.
nerez ocel)

Zn

AISI 430

AISI 304

Pozinkované
20-30 g/m2

Nerez ocel
1.4016

Nerez ocel
1.4301

Tzn. že ocelové vlákno s označením WLS 50/1,05/H= ocelové vlákno o pevnosti min. 1000MPa, jednotlivá vlákna o délce 50mm a průměru 1,05mm se zahnutými konci.