Profil společnosti

      Jsme výrobně obchodní firmou střední velikosti s výhodnou geografickou polohou ve střední Evropě. Naší hlavní náplní je výroba drátu a výrobků z drátu. Chceme se stát jedním z předních výrobců tohoto sortimentu v Evropě. Poskytujeme výrobky špičkové úrovně a kvalitu svých výrobku stále zlepšujeme. V popředí našeho zájmu stojí rovněž bezpečnost práce, péče o spokojenost zaměstnanců, ochrana životního prostředí i udržování dobrých vztahů s našimi partnery.

      Naši prioritou jsou špičkové výrobky dodávané s nadstandardním servisem a permanentním zlepšováním produktů odrážející zvyšující se požadavky našich zákazníků V popředí našeho zájmu stojí rovněž bezpečnost práce, péče o spokojenost zaměstnanců, ochrana životního prostředí i udržování dobrých vztahů s našimi partnery.

      Jsme držitelem certifikátu systému řízení i kvality podle norem ISO řady 9000 a systému řízení ochrany životního prostředí podle norem ISO řady 14000. Systémy řízení jsou integrované. Věnujeme pozornost vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců.

      V našem výrobním programu najdete dráty bez povrchové úpravy ( tzv. holé dráty ) i dráty s povrchovou úpravou. Dráty kruhového průřezu, ale i čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Dráty mají různý obsah uhlíku a to podle jejich užití. Jsme dodavatelem pro automobilový průmysl, stavebnictví, strojírenství, kovovýrobu včetně dodávek drátů pro speciální použití.

      Investujeme do moderních technologií na špičkové technické úrovni zajišťující vysokou produktivitou práce, bezpečnost práce a nejlepší ochranu životního prostředí. V roce 2013 jsme ukončili stavební část poslední etapy dostavby závodu a v roce 2015 dokončili investice do technologických zařízení.

      V následujících letech chceme modernizovat starší výrobní zařízení, zejména s ohledem na ještě lepší kvalitu výrobků a s příznivým dopadem na životní prostředí.

     Základní údaje o firmě :

Společnost:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Základní kapitál:
Počet zaměstnanců:
Tržby za rok 2014:

 

 KERN s.r.o.  
Třinec – Konská čp.741,  739 61 Třinec 
25860984
CZ25860984
8.100.000  Kč 
80  osob v roce 2015
461.884 tis.Kč z toho export : cca 291.051 tis.Kč