Profil společnosti

Jsme výrobně obchodní firmou střední velikosti s výhodnou geografickou polohou ve střední Evropě. Naší hlavní náplní je výroba drátu. Chceme se stát jedním z předních výrobců tohoto sortimentu v Evropě. Poskytujeme výrobky špičkové úrovně a kvalitu svých výrobku stále zlepšujeme. V popředí našeho zájmu stojí bezpečnost práce, péče o spokojenost zaměstnanců, ochrana životního prostředí i udržování dobrých vztahů s našimi partnery.

Naší prioritou jsou špičkové výrobky dodávané s nadstandardním servisem a permanentním zlepšováním produktů odrážející zvyšující se požadavky našich zákazníků.

Jsme držitelem certifikátu systému řízení kvality podle normy ISO 9001, systému řízení ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle normy ISO 45001. Všechny systémy řízení jsou integrované. Intenzivně se také věnujeme zavedení standardu řízení kvality v automotive IATF 16949, který by měl být zaveden do roku 2024/2025. Klademe důraz na vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců.

V našem výrobním programu najdete dráty bez povrchové úpravy (tzv. holé dráty) i dráty s povrchovou úpravou poměděním nebo pobronzováním. Dráty mají různý obsah uhlíku, a to podle jejich užití. Jsme dodavatelem pro automobilový průmysl, stavebnictví, strojírenství, kovovýrobu včetně dodávek drátů pro speciální použití.

Investujeme do moderních technologií na špičkové technické úrovni zajišťující vysokou produktivitou práce, bezpečnost práce a nejlepší ochranu životního prostředí.

Naše společnost KERN s.r.o. úspěšně realizovala projekt s názvem „Modernizace technologie výroby drátu do pneumatik Green Technology“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008820, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.Předmětem projektu bylo pořízení výrobní linky pro efektivní a ekologickou výrobu inovovaného pneudrátu o vyšší přidané hodnotě. Cílem projektu bylo zavedení efektivní výroby inovovaného produktu a technologického postupu, který zajistí vyšší kvalitativní a užitnou úroveň výrobků. S tímto cílem bezprostředně souvisí zvýšení konkurenceschopnosti společnosti KERN s.r.o. min. v rámci celoevropského tržního prostoru. Dalším, a neméně důležitým, neekonomickým cílem byla totální eliminace užívání toxického olova. Nahrazení olověné lázně indukčním zařízením má jednoznačný pozitivní dopad na životní prostředí a zvýšení kvality pracovního prostředí zaměstnanců.


Základní údaje o společnosti: 


Společnost:    KERN s.r.o.
Sídlo:    Konská 741, 739 61 Třinec
IČ:    25860984
DIČ:    CZ25860984
Statutární orgán – jednatelé:    Ing. Vladimir Kovalchuk, Ing. Jiří Kuldánek, Stanislav Nesrsta
Základní kapitál:    8 100 000 Kč

Způsob jednání za společnost:
Jednatel jedná za společnost samostatně.